Betingelser

1. Almindelige betingelser

1.1 Såfremt andet ikke er aftalt, finder nedenstående betingelser og de angivne priser anvendelse for enhver pakke og tilkøb, der aftales med Vognturen IVS (CVR: 37339199) i forbindelse med betaling af depositum.

1.2 De på websitet opgivne priser samt i det nedestående er inkl. moms.

1.3 I det følgende betegnes Vognturen IVS som udlejer, og dennes kunder betegnes som lejer.

 

2. Produktbeskrivelse

2.1 Såfremt andet ikke er anført på lejers faktura, inkluderer udlejers basisprodukt, Party Pakken, følgende (stk. 2.2-2.7):

2.2 Specialbygget studentervogn i størrelse tilpasset den enkelte lejers passagertal jf. bekendtgørelsen om studenterkørsel §4 stk. 2, 2 (2004). Chauffør og brændstof er inkluderet.

2.3 Studentervogn med kapacitet over 26 personer er til rådighed for lejer i 12 timer, hvoraf 11 timer er kørsel jf. bekendtgørelsen om køre- og hviletidsbestemmelsernes artikel 6, 7 og 8. Studentervogn med kapacitet under 26 personer er til rådighed for lejer i 10 timer, hvoraf 9 timer er kørsel. Udlejers chauffør møder en time før i ruteplanen anførte afgangstidspunkt, således at lejer kan pynte vognen. Dette skal fremgå tydeligt af tidsplanen. Ekstra timer kan købes på forhånd eller på dagen kontant for 2.000 kr. pr. time.

2.4 Professionelt lyd/lys setup inkl. opsætning og nedtagning. Størrelsen af det enkelte setup tilpasses i medfør af stk. 2.2, men består som udgangspunkt af to tophøjtalere, to bundhøjtalere, professionel DJ mixerpult, to lyseffekter, røgmaskine og en generator inkl. brændstof.

2.5 To professionelle DJs der, udover at spille musik, er med til at opretholde gældende sikkerhedsregler under kørslen.

2.6 Ved afsluttet kørsel sørger udlejers vognmænd for rengøring samt oprydning.

2.7 Samtlige tilladelser til studenterkørsel samt nødvendige forsikringer indhentes af udlejers vognmænd.

 

3. Betalingsbetingelser

3.1 Første betaling udgør 25% af det fulde beløb. Denne betaling skal ske inden for to uger efter reservation. Bemærk: Vognen er IKKE booket, før første betaling er modtaget!

3.2 De resterende 75% betales over 3 rater. Såfremt restbetaling ikke sker rettidigt eller lejer af anden årsag ikke ønsker at gennemføre turen, refunderes det indbetalte beløb ikke.

3.3 Faktura fremsendes udelukkende pr. e-mail, og betaling skal ske til Nordea Bank med registreringsnummer 2112 og kontonummer 6281843964. Ved indbetaling skal skolenavn og klasse oplyses, ellers registreres indbetalingen ikke.

 

4. Ruteplan

4.1 Lejer er ansvarlig for udarbejdelse af køreplanen, som skal udfyldes i udlejers formular (køreplan), og forpligter sig til at sende denne til udlejer (info@vognturen.dk) senest 30 dage før afgang.

4.2 Lejer forpligter sig til tidsmæssigt at udarbejde den mest optimale rute. Såfremt andet ikke er aftalt, må ruteplanen i medfør af stk. 2.3 maksimalt inkludere 1 times pyntning samt 11 timers kørsel. Husk at medregne ekstra køretid, da studentervogne ikke må køre på motorvej og maksimalt må køre 30 km/t i byer og 50 km/t på motortrafikveje. Tip: Brug Google Maps til at finde den optimale rute og lav evt. også en 5-10% buffer, så forsinkelser undgås.

4.3 Lejer er ansvarlig for at overholde tiden, om end udlejers chauffør og DJs selvfølgelig er behjælpelige, hvis det er nødvendigt.

4.4 Såfremt lejer overskrider den gældende køreplan, koster dette 1.500 kr. pr. ekstra påbegyndt time. Dette beløb skal betales til udlejers DJs inden påbegyndelse af eventuelle ekstra timer.

4.5 Ved kørsel inden for Københavns miljøzone, skal dette aftales skriftligt på forhånd, og det kan ikke ændres under kørslen.

 

5. Sikkerhed

5.1 Udlejer og dertil knyttet personale forpligter sig til og stræber efter at have sikkerheden i top gennem fastspænding af lyd- og lysudstyr samt grundig sikkerhedsinformation til klassen på dagen.

5.2 Der må under ingen omstændigheder kastes flasker eller andre genstande overbord, da dette kan skade mennesker, biler m.m. Der vil være affaldssække stillet til rådighed ved vognens udgang.

5.3 Alle former for brug af fyrværkeri og/eller eksplosive stoffer er total forbudt.

5.4 Under kørsel og ved standsning er det ikke tilladt at hænge udover vognens sider eller andre åbninger samt at sidde på siderne og på taget af vognen. Udstigning fra vognen skal udelukkende ske ved parkering og kun efter tilladelse fra chaufføren.

5.5 Lejer skal sørge for kasser eller beholdere til opbevaring af drikkevarer, tasker m.m. for at undgå flyvende genstande i tilfælde af en hård opbremsning.

5.6 Lejer stilles til ansvar for enhver skade på sæder, lyd- og lyssetup, andre bilister og fodgængere samt generelt på lastbilen, også selvom skaden er hændelig. Eventuelt erstatningskrav udregnes af udlejer og afregnes mellem lejer og udlejers personale på dagen, hvis det er muligt.

5.7 I tilfælde af misligholdelse af stk. 5 forbeholder udlejer sig retten til bortvisning af enkelte personer eller i grove tilfælde, at turen stoppes på stedet.

5.8 Udover dette, henviser vi til at man udviser almindelige respekt, høflighed og ansvarlighed på turen – så bliver det hele meget sjovere for alle parter!

 

6. Tilkøb

6.1 Afterparty kan bestilles hos udlejer på forhånd og omfatter lyd- og lysudstyr af samme størrelse som på vognen samt to professionelle DJs. Afterparty foregår på turens sidste stop og varer fra ankomst, efter nedtagning fra vogn og opsætning på adressen, til solopgang (Dog senest kl 04.00).

6.2 Fotograf kan bookes til at tage billeder på hele turen. Som udgangspunkt inkluderer dette tilkøb kun fotos, men video kan også bestilles. Al optagelse leveres digitalt. Læs evt. mere under stk. 7.

6.3 Ekstra timer kan tilkøbes på forhånd eller på dagen for 1.500 kr. pr. time, hvis lejer ønsker mere tid end de inkluderede timer.

 

7. Fotografering
7.1 Udlejer forbeholder sig retten til at anbringe en fotograf på studentervognen uden forudgående varsel. Al materiale optaget af udlejers personale kan til enhver tid blive brugt i markedsføringsmæssige henseender. Dette er også gældende selvom lejer som tilkøb har betalt for en fotograf.

7.2 Ifald lejer selv hyrer en fotograf eller andre personer uafhængigt af udlejer, skal dette på forhånd aftales skriftligt med udlejer senest en måned før afgang. Hvis dette ikke overholdes, forbeholder udlejer sig retten til i medfør af stk. 2.2 at nægte personen adgang til vognen.

 

8. Forbehold

8.1 Udlejer tager forbehold for force majeure i tilfælde af at vejret, eller andre uforudsete hændelser gør, at vognen ikke kan køre, udstyret ikke kan spille, personalet ikke kan nå frem eller lignende situationer.

8.2 Der tages forbehold for tekniske problemer med studentervogn, generator og andet udstyr. Hvis vognen eller andet udstyr bryder ned under turen, kan der ikke stilles krav om nyt, og der vil ikke være nogen reduktion i prisen. Udlejer forsøger dog at udskifte eventuelt materiel med tilsvarende så hurtigt som muligt, hvis det er muligt.

 

9. Forpligtelser

9.1 Udlejer stræber efter altid at give lejer den bedste oplevelse og Danmarks Vildeste Vogntur. Dette opnås ved at have de fedeste studentervogne, de skarpeste DJs, de største højtalere samt den bedste attitude, der tilsammen altid sikrer misundende øjne fra parallelklasser og andre skoler!

9.2 Udstyret leveres i driftsklar og forsvarlig stand og erstattes uden merpris i tilfælde af udlejers forsømmelse.

9.3 Udlejer forpligter sig til at gøre kundeoplevelsen og processen så overskuelig og gennemsigtig som muligt, og der er således ingen skjulte gebyrer eller afgifter – alt er inkluderet i vores priser!

 

10. Generelt

10.1 Udlejer forbeholder sig retten til at ændre udlejningsbetingelser samt priser uden forudgående varsel indtil første indbetaling er gennemført og bookingen er bekræftet.

10.2 Lejer har i forbindelse med kontraktens indgåelse givet tilladelse til, at udlejer udsender nyhedsmails til lejer.

10.3 I enhver tvist, som ikke løses i mindelighed udlejer og lejer imellem, benyttes byretten i København.

 

Sidst opdateret: d. 7. januar 2018